learn english online
-->ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน<--
   
ตัวอย่างประกาศรับสมัครงาน
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ตัวอย่างประวัติย่อ(resume)
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน
คำศัพท์

คำศัพท์ทั่วไป

คำศัพท์ในใบสมัครงาน

รายชื่อตำแหน่งต่างๆ

รายชื่อหน่วยงานต่างๆ

   
--ตัวอย่างบทสัมภาษณ์งาน--
(คลิก Allow blocked content หากไม่สามารถรับฟังเสียงได้)


1.การติดต่อบริษัทก่อนสัมภาษณ์

-เมื่อบริษัทติดต่อมา


-เมื่อไม่สามารถไปตามที่นัดหมายได้

2.รายงานตัวเพื่อรอสัมภาษณ์

-การรายงานตัว

-การรอเวลาสัมภาษณ์

3.เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์

-เมื่อถูกเรียกตัว

-การทักทายผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์

4.กล่าวถึงประวัติของตนเอง

-การเล่าประวัติของตนเอง

-การเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว

5.ชีวิตในวัยเด็ก ชีวิตในครอบครัว

-การเล่าชีวิตในวัยเด็ก

-ชีวิตในครอบครัว

6.เกี่ยวกับการเรียน

-เกี่ยวกับคณะที่เรียน

-การใช้ชีวิตในสถาบัน

7.เป้าหมายในชีวิต

-เป้าหมายในชีวิต

-ทัศนคติในการทำงานกับคนหมู่มาก

8.เหตุผลที่สัมภาษณ์ในตำแหน่งนี้

-เหตุผลที่สัมภาษณ์ในตำแหน่งนี้

-การแสดงความคิดเห็น

9.สาเหตุในการสมัครงาน

-สาเหตุที่มาสมัครงานบริษัทนี้

-เมื่อถูกถามถึงการสัมภาษณ์ที่บริษัทอื่น

10.ความรู้เกี่ยวกับบริษัท

-เกี่ยวกับเบื้องหลังของบริษัท

-สิ่งที่น่าสนใจของบริษัทนี้

11.คุณสมบัติของตนเอง

-คุณสมบัติของตนเอง

-ลักษณะเด่นของตนเอง

12.กล่าวถึงงานอดิเรก

-งานอดิเรก

-กีฬา

13.การพูดถึงเจ้านายเก่า

-การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

-การพูดถึงเจ้านายเก่า

 


14.กล่าวถึงการศึกษาต่อ

-การศึกษาต่อ

-การเรียนรู้

15.กล่าวถึงสุขภาพ

-สุขภาพ

-การดูแลตนเอง

16.จิปาถะ

-ความสนใจต่อสิ่งรอบตัว

-ความรู้สึกที่มีต่อนายจ้าง

17.นิสัยในการทำงาน

-ความท้าทาย

-ความผิดพลาดในการทำงาน

18.ความสามารถพิเศษ

-ความสามารถพิเศษ

-ประสบการณ์

19.เกี่ยวกับงานเก่า

-เกี่ยวกับงานเก่า

-ทัศนคติกับเจ้านาย

20.คำถามวัดค่าความสามารถ

-การถามถึงตำแหน่งอื่นๆ

-คำถามวัดค่าความสามารถ

21.ช่วงเวลาในการทำงาน

-ช่วงเวลาในการทำงาน

-กิจกรรมหลังเลิกงาน

22.เกี่ยวกับเวลา

-การทำงานล่วงเวลา

-การแบ่งเวลา

23.คำถามช่วงสุดท้าย

-การบอกกล่าวถึงความสามารถ

-คำถามสุดท้าย

24.การลากลับ

-การถามผู้สัมภาษณ์

-การลากลับ

25.โทรศัพท์แจ้งผลการสัมภาษณ์

-ผ่านการสัมภาษณ์

-ได้รับตำแหน่งอื่น

-ถูกปฏิเสธ

26.เกี่ยวกับชีวิตการทำงาน(เพิ่มเติมจากประสบการณ์)

-ทางเลือกของชีวิตการทำงาน

   
กลับหน้าแรก