--ตัวอย่างประกาศรับสมัครงาน2--

 

ตัวอย่าง
คำแปล

Production supervisor

- Male

- Bachelor’s degree in Chemistry or related field.

- Minimum 3 years experience in related Manufacturing .

- Minimum 3 years at management level and ISO 9002 knowledge will be advantage.

ผู้ควบคุมการผลิต

- ชาย

- ปริญญาตรีทางเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานหัตถกรรมต่างๆ

- มีประสบการณ์ในการจัดการอย่างน้อย 3 ปี และถ้ามีความรู้ด้าน ISO 9002 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก